Dane adresowe

Imię i nazwisko: Anastazja Piwowar
Komórka org.: Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko: Zespół ds. podatków i opłat
E-mail: apiwowar@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: