Dane adresowe

Imię i nazwisko: Anna Wach
Komórka org.: Skarbnik Gminy
Stanowisko: Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu Finasowo-Księgowego
E-mail: awach@dobczyce.pl
Adres:
Telefon: 12 37-21-730
Komórka:
Fax: