Dane adresowe

Imię i nazwisko: Andrzej Malarczyk
Komórka org.: Referat Inwestycji
Stanowisko: Zespół ds. zamówień publicznych
E-mail: amalarczyk@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: