Dane adresowe

Imię i nazwisko: Anna Wołek
Komórka org.: Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko: Zespół ds. administracyjnych i obywatelskich; Zespół ds. ewidencji USC
E-mail: awolek@dobczyce.pl
Adres:
Telefon: 723
Komórka:
Fax: