Dane adresowe

Imię i nazwisko: Marcin Podmokły
Komórka org.: Referat Inwestycji
Stanowisko: Zespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
E-mail: mpodmokly@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: