Dane adresowe

Imię i nazwisko: Witold Uchman
Komórka org.: Referat Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: Zespół ds. wodociągów i kanalizacji
E-mail: wuchman@dobczyce.pl
Adres:
Telefon: +48 1237 21764
Komórka:
Fax: