Dane adresowe

Imię i nazwisko: Kazimiera Polonek
Komórka org.: Referat Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: Zespół ds. budynków, obiektów i zieleni
E-mail: kpolonek@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: