Dane adresowe

Imię i nazwisko: Teresa Michałowska
Komórka org.: Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko: Zespół finansowo – księgowy
E-mail: tmichalowska@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: