Dane adresowe

Imię i nazwisko: Monika Grochal
Komórka org.: Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska
Stanowisko: Zespół ds. gospodarki przestrzennej
E-mail: mgrochal@dobczyce.pl
Adres:
Telefon: 767
Komórka:
Fax: