Dane adresowe

Imię i nazwisko: Józefa Szewczyk
Komórka org.: Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko: Zespół ds. podatków i opłat
E-mail: jszewczyk@dobczyce.pl
Adres:
Telefon: 734
Komórka:
Fax: