Dane adresowe

Imię i nazwisko: Marta Szpil
Komórka org.: Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko: Zespół ds. podatków i opłat
E-mail: mszpil@dobczyce.pl
Adres:
Telefon: 733
Komórka:
Fax: