Dane adresowe

Imię i nazwisko: Agata Walczak
Komórka org.: Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko: Zespół ds. Ewidencji Stanu Cywilnego
E-mail: awalczak@dobczyce.pl
Adres: pok. 111
Telefon: (12) 37 21 724
Komórka: 601 683 719
Fax: