Dane adresowe

Imię i nazwisko: Alicja W±sacz
Komórka org.: Referat Gospodarowania Przestrzeni± i Ochrony ¦rodowiska
Stanowisko: Zespół ds. geodezji i gospodarki gruntami
E-mail: awasacz@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: