Dane adresowe

Imię i nazwisko: Andrzej Suwała
Komórka org.: Referat Inwestycji
Stanowisko: Zespół ds. zamówień publicznych
E-mail: asuwala@dobczyce.pl
Adres: pok. 211
Telefon: 12 3721786
Komórka:
Fax: 12 3721713