Dane adresowe

Imię i nazwisko: Beata Przęczek
Komórka org.: Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko: Zespół ds. podatków i opłat
E-mail: bprzeczek@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: