Dane adresowe

Imię i nazwisko: Kazimiera Mosiężna
Komórka org.: Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko: Zastępca Skarbnika Gminy – Główny Księgowy Urzędu
E-mail: kmosiezna@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: