Dane adresowe

Imię i nazwisko: Marek Mitko
Komórka org.: Referat Inwestycji
Stanowisko: Zespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
E-mail: mmitko@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: