Dane adresowe

Imię i nazwisko: Agnieszka Łukawska
Komórka org.: Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska
Stanowisko: Zespół ds. gospodarki przestrzennej
E-mail: alukawska@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: