Dane adresowe

Imię i nazwisko: Stanisław Konieczny
Komórka org.: Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska
Stanowisko: Zespół ds. geodezji i gospodarki gruntami
E-mail: skonieczny@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: