Dane adresowe

Imię i nazwisko: Ewa Braś
Komórka org.: Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko: Zespół ds. podatków i opłat
E-mail: ebras@dobczyce.pl
Adres:
Telefon:
Komórka:
Fax: