Widok: wg hierarchii wg listy Archiwum
Widok BIP

Katalog usług

Rodzaj:    Właściciel:   
Nr Nr dok
Wersja
Nazwa (liczba plików)
Właściciel
Grupa Data pub. Rodzaj
FD/000407 PU 1.
2
Usługa: Dodatki mieszkaniowe (1)
Zofia Kozielska
07/09/2011Karta Usługi
FD/000522 GPS 6.1.
3
Usługa: Zaświadczenia dotyczące spraw prowadzonych przez Referat (0)
Agnieszka Łukawska
31/08/2011Karta Usługi
FD/000553 FK 11.2.
3
Usługa: Wydawanie pisemnej indywidualnej interpretacji, przepisów prawa podatkowego (0)
Zofia Murzyn
29/08/2011Zasady
FD/000556 SO 18.2.
4
Usługa: Wpisanie wyborcy na wniosek do stałego rejestru wyborców Gminy i Miasta Dobczyce (2)
Kinga Ptak
22/08/2011Karta Usługi
FD/000840 OC 9.2.
2
Usługa: Współpraca z zakładami i instytucjami w zakresie Obrony Cywilnej (0)
Andrzej Panuś
02/09/2011Karta Usługi
FD/000841 OC 9.1.
2
Usługa: Nadawanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do formacji obrony Cywilnej gminy (0)
Andrzej Panuś
02/09/2011Karta Usługi
FD/000842 OC 9.3.
2
Usługa: Wydawanie decyzji dotyczącej świadczeń na rzecz Obrony cywilnej (0)
Andrzej Panuś
02/09/2011Karta Usługi
FD/000858 PU 14.1.
3
Zezwolenie jednorazowe dotyczące sprzedaży alkoholu na wolnym powietrzu np. w trakcie imprez plenerowych i masowych (na okres 2 dni) wydawane tylko dla przedsiębiorców już posiadających zezwolenia na sprzedaż detaliczną lub gastronomiczną o (1)
Zofia Kozielska
07/09/2011Karta Usługi
FD/000933 GPS 20.1
4
Usługa: Nabywanie na własność Gminy nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadania (0)
Alicja Wąsacz
11/10/2011Karta Usługi
FD/000934 GPS 20.2.
4
Usługa: Wydzierżawienie gruntów stanowiących (1)
Alicja Wąsacz
11/10/2011Karta Usługi
FD/000976 RFK 11.1.1.
4
Usługa: Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych osoby fizyczne( umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty) (0)
Ewa Braś
16/03/2017Karta Usługi
FD/000977 RFK 11.1.3.
5
Usługa: Udzielanie ulg w podatku od spadków i darowizn - umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty (0)
Ewa Braś
16/03/2017Karta Usługi
FD/001004 FK 11.1.2.
4
Usługa: Udzielanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – osób prawnych. (0)
Stefania Rybka
16/03/2017Karta Usługi
FD/001059 FK.23.1.
1
Usługa: Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów (2)
Stefania Rybka
11/04/2013Karta Usługi
FD/001100 GPS 12.3.
5
Usługa: Wydawanie opinii w sprawie gospodarki odpadami (0)
Maria Nowak
18/06/2013Karta Usługi
FD/001137 GPS 20.4.
4
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2)
Alicja Wąsacz
02/01/2015Karta Usługi
FD/001140 GPS 19.2.
4
Usługa: Rozgraniczenie nieruchomości (1)
Stanisław Konieczny
02/10/2013Karta Usługi
FD/001141 GPS 19.3.
4
Usługa: Zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami (1)
Stanisław Konieczny
02/10/2013Karta Usługi
FD/001142 GPS 19.1.
5
Usługa: Podział nieruchomości nie objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami (1)
Stanisław Konieczny
02/10/2013Karta Usługi
FD/001143 GPS 19.4.
3
Usługa: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (1)
Stanisław Konieczny
02/10/2013Karta Usługi
FD/001144 GPS 20.3.
6
Usługa: Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy (3)
Alicja Wąsacz
04/06/2014Karta Usługi
FD/001213 GPS 12.4.
2
Wniosek o odbiór odpadów zawierających azbest (1)
Małgorzata Krzyżanowska
02/06/2014Zasady
FD/001215 GPS 12.2.
5
Usługa: Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (2)
Maria Nowak
26/05/2014Karta Usługi
FD/001217 GPS 6.4.
6
Usługa: Zaświadczenia dotyczące przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1)
Monika Grochal
26/05/2014Karta Usługi
FD/001220 GPS 6.2.
7
Usługa: Wniosek o zmianę przeznaczenia działki (1)
Agnieszka Łukawska
05/06/2014Karta Usługi
FD/001234 RGK 3.1.
3
Usługa: Prolongowanie miejsc pochówku (po upływie 20 lat dla grobów ziemnych i 50 lat dla grobowców murowanych) (0)
Kazimiera Polonek
06/11/2014Karta Usługi
FD/001235 RGK 3.2.
3
Usługa: Przydział i sprzedaż miejsc pochówku (1)
Kazimiera Polonek
06/11/2014Karta Usługi
FD/001236 RGK 3.3.
3
Usługa: Wykonywanie usług cmentarnych związanych z pochówkiem (0)
Kazimiera Polonek
06/11/2014Karta Usługi
FD/001241 GPS 6.5
7
Usługa: Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
Agnieszka Łukawska
24/09/2014Karta Usługi
FD/001251 PU 14.2.
4
Usługa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (detal) (1)
Zofia Kozielska
07/11/2014Karta Usługi