Widok: wg hierarchii wg listy

Spis użytkowników QSystem

Podaj imię i/lub nazwisko wyszukiwanej osoby:   

# Nazwisko i imię Komórka org. Stanowisko Inne
1.Adamska-Jędrzejczyk Halina ZZastępca Burmistrza
2.Banowska Renata FKZespół finansowo – księgowy
3.Baran Krzysztof RGKZespół ds. drogownictwa
4.Bosek Celina ROBiuro Rady Miejskiej
5.Braś Ewa FKZespół ds. podatków i opłat
6.Braś Joanna ROSekretariat
7.Chanek Jan RGKBrygadzista Grupy remontowo – konserwatorskiej
8.Chorabik Lucyna RIZespół ds. zamówień publicznych
9.Ciętak Tomasz ZOBJOKierownik
10.Cygan Sabina BPZespół ds. promocji, kultury, turystyki, sportu i współpracy międzynar
11.Dudzik-Jeż Małgorzata GPSZespół ds. ochrony środowiska i rolnictwa
12.Gaweł Magdalena BPZespół ds. promocji, kultury, turystyki, sportu i współpracy międzynar
13.Gibała Maciej RGKZespół ds. wodociągów i kanalizacji
14.Góralik-Piętka Małgorzata SekretarzSekretarzAP
15.Grochal Monika GPSZespół ds. gospodarki przestrzennej
16.Jamka Małgorzata ROBiuro Obsługi Klientów
17.Kaczmarczyk Krzysztof RIZespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
18.Kania Iwona FKZespół finansowo - księgowy
19.Kasperczyk Maria RIKierownik Referatu
20.Kęsek Marcin ROBiuro Obsługi Klientów
21.Koczwara Justyna RIZespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
22.Konieczny Stanisław GPSZespół ds. geodezji i gospodarki gruntami
23.Kozielska Zofia PUPełnomocnik Burmistrza
24.Krzysiak Maria FKZespół finansowo – księgowy
25.Krzyżanowska Małgorzata GPSZespół ds. ochrony środowiska i rolnictwa
26.Kubicka Monika ROArchiwista Zakładowy
27.Lisowska Halina FKZespół finansowo – księgowy
28.Ładyga Michał ROZespół ds. obsługi teleinformatycznej i bezpieczeństwa teleinformatyczA
29.Ładyga Urszula FKZespół finansowo - księgowy
30.Łukawska Agnieszka GPSZespół ds. gospodarki przestrzennej
31.Łyżczarz Wioleta RIZespół ds. koordynacji finansowo – budżetowej projektów
32.Machnicki Paweł BBurmistrz
33.Malarczyk Andrzej RIZespół ds. zamówień publicznych
34.Małek-Szczecińska Małgorzata FKMłodszy Referent
35.Maniecki Robert RGKKierownik Referatu
36.Mazurkiewicz Jolanta MGOPSKierownik
37.Michałowska Teresa FKZespół finansowo – księgowy
38.Mika Elżbieta GPSMłodszy Referent
39.Mitko Marek RIZespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
40.Mosiężna Kazimiera FKZastępca Skarbnika Gminy – Główny Księgowy Urzędu
41.Murzyn Grzegorz RIEkodoradca
42.Mus Joanna RGKZespół ds. budynków, obiektów i zieleni
43.Nowak Maria GPSKierownik Referatu
44.Panuś Andrzej OC PINInspektor ds. OC i PIN
45.Pawłowska Ewa FKZespół finansowo - księgowy
46.Pieprzyca Robert SKiAAudytor Wewnętrzny
47.Piwowar Anastazja FKZespół ds. podatków i opłat
48.Piwowarczyk Leszek RIZespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
49.Podmokły Marcin RIZespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
50.Polonek Kazimiera RGKZespół ds. budynków, obiektów i zieleni
51.Półtorak Monika FKZespół finansowo – księgowy
52.Projsystem Administrator AdministratorAP
53.Przęczek Beata FKZespół ds. podatków i opłat
54.Ptak Kinga USCZespół ds. administracyjnych i obywatelskich
55.Stożek Paweł RGKZespół ds. wodociagów i kanalizacji
56.Suwała Andrzej RIZespół ds. zamówień publicznych
57.Szewczyk Józefa FKZespół ds. podatków i opłat
58.Szpil Marta FKZespół ds. podatków i opłat
59.Talaga Joanna BPZespół ds. promocji, kultury, turystyki, sportu i współpracy międzynar
60.Topa Maria FKZespół finansowo – księgowy
61.Uchman Witold RGKZespół ds. wodociągów i kanalizacji
62.Wach Anna SkarbnikSkarbnik Gminy/Kierownik Referatu Finasowo-Księgowego
63.Wach Przemysław GPSZespół ds. ochrony środowiska i rolnictwa
64.Walczak Agata USCZespół ds. Ewidencji Stanu Cywilnego
65.Wania Arkadiusz ROZespół ds. obsługi teleinformatycznej i bezpieczeństwa teleinformatyczA
66.Wąsacz Alicja GPSZespół ds. geodezji i gospodarki gruntami
67.Wołek Anna USCZespół ds. administracyjnych i obywatelskich; Zespół ds. ewidencji USC
68.Żuk Małgorzata ROStanowisko ds. kadr i szkoleń