Widok: wg hierarchii wg listy

Spis użytkowników QSystem

Podaj imię i/lub nazwisko wyszukiwanej osoby:   

  Burmistrz [B]  (1 użytkownik)
Machnicki Paweł - Burmistrz
  Zastępca Burmistrza [Z]  (1 użytkownik)
Adamska-Jędrzejczyk Halina - Zastępca Burmistrza
  Sekretarz Gminy /Pełnomocnik ds. ZSZ [Sekretarz]  (1 użytkownik)
Góralik-Piętka Małgorzata - Sekretarz - (Administrator/Pełnomocnik)
  Referat Organizacyjny [RO]  (8 użytkowników)
Bosek Celina - Biuro Rady Miejskiej
Braś Joanna - Sekretariat
Jamka Małgorzata - Biuro Obsługi Klientów
Kęsek Marcin - Biuro Obsługi Klientów
Kubicka Monika - Archiwista Zakładowy
Ładyga Michał - Zespół ds. obsługi teleinformatycznej i bezpieczeństwa teleinformatycz - (Administrator)
Wania Arkadiusz - Zespół ds. obsługi teleinformatycznej i bezpieczeństwa teleinformatycz - (Administrator)
Żuk Małgorzata - Stanowisko ds. kadr i szkoleń
  Skarbnik Gminy [Skarbnik]  (1 użytkownik)
Wach Anna - Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu Finasowo-Księgowego
  Referat Finansowo - Księgowy [FK]  (16 użytkowników)
Banowska Renata - Zespół finansowo – księgowy
Braś Ewa - Zespół ds. podatków i opłat
Kania Iwona - Zespół finansowo - księgowy
Krzysiak Maria - Zespół finansowo – księgowy
Lisowska Halina - Zespół finansowo – księgowy
Ładyga Urszula - Zespół finansowo - księgowy
Małek-Szczecińska Małgorzata - Młodszy Referent
Michałowska Teresa - Zespół finansowo – księgowy
Mosiężna Kazimiera - Zastępca Skarbnika Gminy – Główny Księgowy Urzędu
Pawłowska Ewa - Zespół finansowo - księgowy
Piwowar Anastazja - Zespół ds. podatków i opłat
Półtorak Monika - Zespół finansowo – księgowy
Przęczek Beata - Zespół ds. podatków i opłat
Szewczyk Józefa - Zespół ds. podatków i opłat
Szpil Marta - Zespół ds. podatków i opłat
Topa Maria - Zespół finansowo – księgowy
  Biuro Promocji [BP]  (3 użytkowników)
Cygan Sabina - Zespół ds. promocji, kultury, turystyki, sportu i współpracy międzynar
Gaweł Magdalena - Zespół ds. promocji, kultury, turystyki, sportu i współpracy międzynar
Talaga Joanna - Zespół ds. promocji, kultury, turystyki, sportu i współpracy międzynar
  Referat Gospodarki Komunalnej [RGK]  (8 użytkowników)
Baran Krzysztof - Zespół ds. drogownictwa
Chanek Jan - Brygadzista Grupy remontowo – konserwatorskiej
Gibała Maciej - Zespół ds. wodociągów i kanalizacji
Maniecki Robert - Kierownik Referatu
Mus Joanna - Zespół ds. budynków, obiektów i zieleni
Polonek Kazimiera - Zespół ds. budynków, obiektów i zieleni
Stożek Paweł - Zespół ds. wodociagów i kanalizacji
Uchman Witold - Zespół ds. wodociągów i kanalizacji
  Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska [GPS]  (9 użytkowników)
Dudzik-Jeż Małgorzata - Zespół ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Grochal Monika - Zespół ds. gospodarki przestrzennej
Konieczny Stanisław - Zespół ds. geodezji i gospodarki gruntami
Krzyżanowska Małgorzata - Zespół ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Łukawska Agnieszka - Zespół ds. gospodarki przestrzennej
Mika Elżbieta - Młodszy Referent
Nowak Maria - Kierownik Referatu
Wach Przemysław - Zespół ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Wąsacz Alicja - Zespół ds. geodezji i gospodarki gruntami
  Referat Inwestycji [RI]  (11 użytkowników)
Chorabik Lucyna - Zespół ds. zamówień publicznych
Kaczmarczyk Krzysztof - Zespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
Kasperczyk Maria - Kierownik Referatu
Koczwara Justyna - Zespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
Łyżczarz Wioleta - Zespół ds. koordynacji finansowo – budżetowej projektów
Malarczyk Andrzej - Zespół ds. zamówień publicznych
Mitko Marek - Zespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
Murzyn Grzegorz - Ekodoradca
Piwowarczyk Leszek - Zespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
Podmokły Marcin - Zespół ds. monitoringu i koordynowania projektów inwestycyjnych
Suwała Andrzej - Zespół ds. zamówień publicznych
  Samodzielne stanowiska [SS]  (0 użytkowników)
  Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień [PU]  (1 użytkownik)
Kozielska Zofia - Pełnomocnik Burmistrza
  Radca Prawny [RP]  (0 użytkowników)
  Stanowisko ds. kontroli i audytu [SKiA]  (1 użytkownik)
Pieprzyca Robert - Audytor Wewnętrzny
  Stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych [OC PIN]  (1 użytkownik)
Panuś Andrzej - Inspektor ds. OC i PIN
  Urząd Stanu Cywilnego [USC]  (3 użytkowników)
Ptak Kinga - Zespół ds. administracyjnych i obywatelskich
Walczak Agata - Zespół ds. Ewidencji Stanu Cywilnego
Wołek Anna - Zespół ds. administracyjnych i obywatelskich; Zespół ds. ewidencji USC
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej [MGOPS]  (1 użytkownik)
Mazurkiewicz Jolanta - Kierownik
  Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych [ZOBJO]  (1 użytkownik)
Ciętak Tomasz - Kierownik

  Pozostali użytkownicy  (1 użytkownik)
Projsystem Administrator - Administrator - (Administrator/Pełnomocnik)